cikportal
 vijesti - teme - informacije
POČETNA        VIJESTI        SPORT        MAGAZIN        TEME        O NAMA        MARKETING/KONTAKT

ZBOG OVE VIJESTI ĆE MNOGI ZAPLAKATI: Narod u RS-u uskoro neće imati hljeba da jede… Pogledajte šta im je sad Dodik uradio…

Dug Republike Srpske na kraju prošle godine iznosio je pet milijardi i 277,1 milion KM, što je čak 58,48 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Ovo su zvanični podaci Vlade Republike Srpske, navedeni u Informaciji o dugu Republike Srpske sa stanjem na dan 31. decembra 2015., a koju će na redovnoj sjednici u oktobru razmatrati poslanici Narodne skupštine.


Stanje javnog duga Republike Srpske na kraju prošle godine iznosilo je četiri milijarde i 295,48 miliona KM ili 47,60 posto BDP-a.

Dug RS (budžeta) je tri milijarde i 570,68 miliona KM, jedinica lokalne samouprave iznosio je 385,91 milion KM, fondova socijalne sigurnosti 338,89 miliona KM, dug javnih preduzeća i Investiciono-razvojne banke (IRB) čak 981,62 miliona KM.

Od ukupnog duga Srpske na spoljni su se odnosile tri milijarde i 12,07 miliona KM, od čega je ponovo najveće zaduženje budžeta Republike Srpske i na kraju 2015. je iznosilo milijardu i 951,40 miliona KM.

Po osnovu servisa duga Republike Srpske i indirektnog duga u 2015. godini je, kako se navodi u informaciji, plaćeno 505,29 miliona KM, od čega se na servis spoljnog zaduženja odnosi 204,30 miliona KM, dok je servis unutrašnjeg duga bio 300,99 miliona KM. To znači da skoro trećina ukuponog budžeta Republike Srpske odlazi na servisiranje duga.

 S aspekta kreditora, u strukturi stanja ukupnog spoljnog duga Republike Srpske, najveće su obaveze prema Svjetskoj banci (WB IDA, WB IBRD) u iznosu od milijardu i 14,43 miliona KM, Evropskoj investicionoj banci (EIB) od 712,03 miliona KM, Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) od 378,52 miliona KM...

Konsolidovane obaveze "starog duga“ koje su alocirane na Republiku Srpske (budžet) iznose milijardu i 144,13 miliona KM, otplaćeno je po osnovu glavnice 528,07 miliona KM, a stanje (prijeratnog) duga na kraju 2015. iznosilo je 583,26 miliona KM.

"Novi“ dug obuhvata kreditna sredstva odobrena RS (budžetu), jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima i IRB-u, nakon potisivanja Dejtonskog sporazuma.

Ukupno odobrena sredstva "novog duga“ u ovom periodu iznose čak pet milijardi i 672,58 miliona KM.

Iz kretanja ukupnog spoljnjeg duga u periodu 2011.-2015. godine vidi se da je nakon pada učešća duga Republike Srpske (budžeta) u ukupnom spoljnjem dugu u 2012. i 2013. godini došlo do njegovog rasta u 2014. i 2015., stoji u informaciji Vlade Republike Srpske.

Ukupna javna zaduženost cijele BiH, računajući spoljni i unutrašnji dug, trenutno iznosi 11,9 milijardi KM, pri čemu na spoljni dug otpada 8,4 milijarde KM.

Prema informaciji Ministarstva finansija i trezora, spoljni javni dug BiH krajem decembra 2015. godine iznosio je 8,4 milijardi KM i alociran je na Republiku Srpsku, Federaciju BiH /FBiH/ i Brčko Distrikt te institucije BiH, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

U ukupnom iznosu unutrašnje zaduženosti Republika Srpske učestvuje sa 63,99 posto, FBiH sa 35,74 posto, a Brčko Distrikt sa 0,27 posto, dok BiH do kraja prošle godine nije imala obaveza po osnovu unutrašnjeg duga. To praktično znači da je Republika Srpska, u relativnom odnosu, više nego dvostruko zaduženija od Federacije BiH.

Prema podacima Svjetske banke, odnos spoljnjeg duga i BDP-a za BiH iznosi 52,1 odsto, za Makedoniju 64,4 odsto, za Sloveniju 84,4 odsto, za Srbiju 89,4 odsto, za Hrvatsku -103,4 odsto, a za Crnu Goru 104,4 odsto.

RTV BN